top of page
Sign Blur

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Условия за резервиране


За да направите резервация е необходимо да предоставите име, точни дати на пристигане и заминаване и телефонен номер. Заявките за резервации за настаняване и/или услуги се извършват по един от изброените начини:
- по телефон: +359879292424
- по e-mail: office@mariapalace.com

- чрез туроператор, турагент или друг партньор
- на място в хотел MARIA PALACE 4*

Оферта и Резервация


Оферта се изготвя индивидуално при запитване. Офертата е валидна само за отправилия запитване клиент за срока указан в нея. Условията по офертата могат да се ползват от адресата й, само ако той я приеме в рамките на срока й на валидност и направи резервация за услугите посочени в нея. Индивидуално изготвена оферта не е валидна за вече направени резервации.
За гарантирана се счита резервация (направена по всички възможни способи) за настаняване, предварително предплатена на минимум 50 % от стойността на услугата (ако друго не е договорено между клиента и Хотела) по банков път или в брой в хотел MARIA PALACE  4*. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация може да се заплати на място в хотела.
За резервации включващи период на настаняване по време на национални или международни празници, специални оферти или пакети изготвени от Хотела, за потвърдена се счита резервация предплатена на 100 % /сто процента/ от стойността на настаняването по банков път или в брой.
Настаняването в Хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на клиента, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение или ваучер за настаняване.

В случай, че клиентът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън настаняването или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. Хотелът, ще направи всичко възможно, за да ги удовлетвори, но не гарантира безусловно изпълнението им.

 

АНУЛИРАНЕ на резервация


Безплатна анулация: до 14 дни преди датата на настаняване
Късна анулация: анулация по-късно от 14 дни преди датата на настаняване, таксува се 1-вата и 2-рата нощувка
No-Show (неявяване на клиента на датата на настаняване/ползване на услуга) или напускане преди договореното: таксува се 1-вата и 2-рата нощувка;

Ако резервацията е направена групова - повече от 6 човека или 3 стаи и възникне No-Show, то хотелът таксува минимум 50% от стойността на резервацията.

При необходимост от връщане на сума, която е била платена с карта, връщането ще бъде направено чрез възстановяваща операция по същия платежен инструмент на потребителя.

Правила за анулация при специални оферти и условия


Индивидуални правила за анулации - при болест или неотложна причина анулациите са правят според договореност с хотела.

Хотелът не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, пандемии, природни бедствия, отмяна на полети и непристигане поради влошени природни условия и други обстоятелства.

Политика на пристигане и заминаване


Час на настаняване - след 14:00 ч. Достъп до стаите се предлага само в зависимост от тяхната наличност към момента на пристигане. Настаняване преди 09:00 часа , както и в часовият диапазон от 9:00ч до 14:00ч се предоставя срещу такса в размер определен от хотела.
Час на освобождаване - 12:00 ч. Гости, които освобождават стаята си между 12:00 и 18:00 часа доплащат такса определена от хотела. Освобождаване на стаята след 18:00 часа се таксува в размер на една пълна нощувка.

За допълнителна информация и въпроси, оставаме на вашето разположение!

Правила за пребиваване в хотела:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Тези правила са разработени на базата на действащото българско законодателство.

 • MARIA PALACE  4* гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност.

 • Забранено е пушенето във всички закрити помещения на MARIA PALACE  4*.При неспазване на забраната се начислява глоба в размер на 50,00лв.

 • Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата за пожарна безопасност, пушат на непозволени места и не изпълняват законовите изисквания на администрацията.

 • Отзиви и препоръки относно работата на хотела може да оставите в книгата за мнения на рецепция.

 • Забравени от гостите вещи се пазят до 1 месец.

ПРАВИЛА

 • Хотелът работи за Вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Освобождаването на стаите е до 12:00 ч, настаняването е след 14:00 ч.

 • Хотелът работи на база Ол Инклузив, можете да се запознаете с услугите включени в борда, часовете за хранене при настаняването на рецепция.

 • Изнасянето на храна от ресторанта е забранено.

 • При внасяне на храна или напитки в ресторанта се начислява такса, която се определя според вида на внесения артикул.

 • Безплатни за Вас са следните услуги: поръчка на такси, събуждане по телефона, ползване на Wi-Fi.

 • Молим Ви да пазите имуществото на хотела и да съблюдавате правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от стаята си, молим затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество в хотела в пълен размер в съответствие с вътрешните документи на хотела.

 • Предаването на странични лица на ключ-картата от стаята Ви е забранено.

 • Изнасянето и преместването на мебели от стаите не се разрешава.

 • Паркирането на автомобили на входовете и изходите, както и в тревните площи не се толерира.

 • Пребиваването в хотела с домашни любимци не се разрешава.

bottom of page